MVDr. Johana Jenčová

MVDr. Johana Jenčová

Doktor veterinárnej medicíny


Vzdelanie: Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno, odbor veterinárne lekárstvo


  • absolventka Fakulty veterinárneho lekárstva na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne
  • členka Komory veterinárnych lekárov SR
  • prax 4 roky na Veterinárnej klinike pre malé zvieratá, Topolčianska 25, Bratislava
  • počas štúdia stáže na veterinárnej klinike v Nemecku Achim Vogel Tierärztliche Klinik in Nürnberg
  • 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 medzinárodné veterinárne kongresy SCIVAC, Taliansko, Rimini
  • 2016 medzinárodný veterinárny kongres Granada, Španielsko
  • každoročné kongresy organizované na Slovensku
  • od roku 2011 Know hau Veterinárna klinika Trnávka