Cenník

Vakcinácie

Vakcinácia pes – infekčné ochorenia a besnota 25,00 EUR
Vakcinácia pes – infekčné ochorenia 20,00 EUR
Vakcinácia pes – besnota 18,00 EUR
Vakcinácia mačka – besnota (Purevax Rabies) 25,00 EUR
Vakcinácia mačka – infekčné ochorenia a besnota 35,00 EUR
Vakcinácia mačka – infekčné ochorenia 20,00 EUR
Vakcinácia tetanus 20,00 EUR
Vakcinácia kotercový kašeľ (Nobivac KC) 25,00 EUR
Vakcinácia králik – mor a myxomatóza (Pestorin Mormyx) 10,00 EUR
Vakcinácia králik – mor a myxomatóza (Nobivac RHD2) 20,00 EUR

Klinické vyšetrenie

Klinické vyšetrenie 15,00 EUR
Opakované klinické vyšetrenie 8,00 EUR
Čipovanie a vystavenie pasu s registráciou 35,00 EUR
Čipovanie a registrácia čipu 20,00 EUR

Čistenie zubov

Čistenie zubov ultrazvukom 70,00 – 90,00 EUR

Sterilizácie a kastrácie

Sterilizácia mačka 80,00 EUR
Kastrácia kocúr 50,00 EUR
Sterilizácia fena
– malá 130,00 EUR
– stredná 150,00 EUR
– veľká 180,00 EUR
– obrovská 200,00 EUR
Kastrácia pes
– malý 90,00 EUR
– stredný 100,00 EUR
– veľký 120,00 EUR

Strihanie a čistenie

Strihanie drápov 4,00 EUR
Čistenie uší 6,00 EUR
Čistenie análnych váčkov 3,50 EUR

Diagnostika gravidity

Diagnostika gravidity ultrazvukom 15,00 EUR