Cenník

Vakcinácie

Vakcinácia pes – infekčné ochorenia a besnota 21,50 EUR
Vakcinácia pes – infekčné ochorenia 19,00 EUR
Vakcinácia pes – besnota 13,00 EUR
Vakcinácia mačka – besnota (Purevax Rabies) 19,00 EUR
Vakcinácia mačka – infekčné ochorenia a besnota 27,50 EUR
Vakcinácia mačka – infekčné ochorenia 19,00 EUR
Vakcinácia tetanus 19,00 EUR
Vakcinácia kotercový kašeľ (Nobivac KC) 21,30 EUR
Vakcinácia králik – mor a myxomatóza (Pestorin Mormyx) 6,00 EUR
Vakcinácia králik – mor a myxomatóza (Nobivac RHD2) 14,60 EUR

Klinické vyšetrenie

Klinické vyšetrenie 15,00 EUR
Opakované klinické vyšetrenie 8,00 EUR
Čipovanie a vystavenie pasu s registráciou 35,00 EUR
Čipovanie a registrácia čipu 20,00 EUR

Čistenie zubov

Čistenie zubov ultrazvukom 50,00 – 60,00 EUR

Sterilizácie a kastrácie

Sterilizácia mačka 70,00 -80,00 EUR
Kastrácia kocúr 50,00 EUR
Sterilizácia fena
– malá 100,00 EUR
– stredná 130,00 EUR
– veľká 150,00 EUR
– obrovská 180,00 EUR
Kastrácia pes
– malý 80,00 EUR
– stredný 90,00 EUR
– veľký 100,00 EUR

Strihanie a čistenie

Strihanie drápov 4,00 EUR
Čistenie uší 6,00 EUR
Čistenie análnych váčkov 3,50 EUR

Diagnostika gravidity

Diagnostika gravidity ultrazvukom 7,00 EUR