Cenník

Vakcinácie

Vakcinácia pes – infekčné ochorenia a besnota 30,00 EUR
Vakcinácia pes – infekčné ochorenia 25,00 EUR
Vakcinácia pes – besnota 23,00 EUR
Vakcinácia mačka – besnota (Purevax Rabies) 30,00 EUR
Vakcinácia mačka – infekčné ochorenia a besnota 40,00 EUR
Vakcinácia mačka – infekčné ochorenia 25,00 EUR
Vakcinácia tetanus 25,00 EUR
Vakcinácia kotercový kašeľ (Nobivac KC) 30,00 EUR
Vakcinácia králik – mor a myxomatóza (Pestorin Mormyx) 15,00 EUR
Vakcinácia králik – mor a myxomatóza (Nobivac RHD2) 25,00 EUR

Klinické vyšetrenie

Klinické vyšetrenie 25,00 EUR
Opakované klinické vyšetrenie 15,00 EUR
Čipovanie a vystavenie pasu s registráciou 35,00 EUR
Čipovanie a registrácia čipu 20,00 EUR

Čistenie zubov

Čistenie zubov ultrazvukom 90,00 – 120,00 EUR

Sterilizácie a kastrácie

Sterilizácia mačka 100,00 EUR
Kastrácia kocúr 60,00 EUR
Sterilizácia fena
– malá 200,00 EUR
– stredná 230,00 EUR
– veľká 270,00 EUR
– obrovská 320,00 EUR
Kastrácia pes
– malý 150,00 EUR
– stredný 170,00 EUR
– veľký 200,00 EUR

Strihanie a čistenie

Strihanie drápov 4,00 EUR
Čistenie uší 15,00 EUR
Čistenie análnych váčkov 4,50 EUR

Diagnostika gravidity

Diagnostika gravidity ultrazvukom 25,00 EUR

Cenník platný od 28. 06. 2023