Preventívna starostlivosť a poradenstvo pre chovateľov

  • Vakcinácie psov, mačiek a drobných cicavcov zahrňujú vždy klinické vyšetrenie zvieratka, posúdenie zdravotného stavu a diskusiu o vhodnom vakcinačnom programe pre daného pacienta.
  • Prevencia, diagnostika a terapia vonkajších a vnútorných parazitov (odčervenie).
  • Nutričné poradenstvo pre majiteľov, ktorí kŕmia svoje zvieratká komerčne vyrábanými diétami.
  • Aplikácia mikročipov, vystavenie a registrácia Pet pasov, poradenstvo pri cestovaní so zvieratkom.
  • Poradenstvo pre neskúsenejších chovateľov, ktorí majú zvieratko po prvýkrát.
  • Starostlivosť o zvieratká-seniorov: pravidelné sledovanie zdravotného stavu, úprava diéty vo vyššom veku, preventívne odbery krvi pre skorý záchyt ochorení u starších pacientov, RTG a ultrazvuková diagnostika.
  • Strihanie pazúrikov, čistenie uší a vytlačenie análnych váčkov.
  • Predaj veterinárnych diét pre pacientov so špeciálnymi potrebami.