Zobrazovacia a laboratórna diagnostika

Priamo na klinike sú umiestnené prístroje, ktoré nám umožňujú okamžitú diagnostiku ochorení.
  • Biochemické vyšetrenie krvi (prístroj firmy IDEXX vettest)
  • Hematologický analyzátor od firmy Heska
  • RTG prístroj (Atomvet) s digitalizíciou obrazu FujiFilm FCR Prima a ultrazvukový prístroj (Mindray) pre neinvazívne vyšetrenia hrudníku, brušnej dutiny aj kostí.
  • Zubný RTG prístroj pre intraorálny RTG zubov s digitalizáciou obratu Fire CR
  • Mikroskop pre vyšetrenia krvných náterov, močových sedimentov, výterov, parazitologické vyšetrenia, vyšetrenia trusu.
  • Rigidný endoskop Wolf
  • Refraktometer pre stanovenie hustoty telných tekutín.
  • Meranie vnútroočného tlaku (Tonovet)
  • Pri špecializovaných vyšetreniach  spolupracujeme s vybratými laboratóriami (napr. serologické vyšetrenia, geneticky podmienené ochorenia u určitých plemien, stanovenia hormónov).