Zobrazovacia a laboratórna diagnostika

 

Priamo na klinike sú umiestnené prístroje, ktoré nám umožňujú okamžitú diagnostiku ochorení.
  • Hematologické a biochemické vyšetrenie krvi (prístroje firmy IDEXX vettest a lasercyte).
  • RTG prístroj (Atomvet) a ultrazvukový prístroj (Mindray) pre neinvazívne vyšetrenia hrudníku, brušnej dutiny aj kostí.
  • Zubný RTG prístroj pre intraorálny RTG zubov
  • Mikroskop pre vyšetrenia krvných náterov, močových sedimentov, výterov, parazitologické vyšetrenia, vyšetrenia trusu.
  • Refraktometer pre stanovenie hustoty telných tekutín.
  • Pri špecializovaných vyšetreniach  spolupracujeme s vybratými laboratóriami (napr. serologické vyšetrenia, geneticky podmienené ochorenia u určitých plemien, stanovenia hormónov).