MVDr. Ivana Marko

MVDr. Ivana Marko

Doktor veterinárnej medicíny


Vzdelanie: Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno, odbor veterinárne lekárstvo


  • absolventka Fakulty veterinárneho lekárstva na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne
  • členka Komory veterinárnych lekárov SR
  • 2 ročná prax vo VCA Emergency and Refferal Center San Diego,CA – prax v oblasti pohotovostnej medicíny
  • 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 medzinárodne veterinárne kongresy SCIVAC, Taliansko, Rimini
  • 2016 medzinárodný veterinárny kongres Granada, Španielsko
  • prax v ambulancii na Karpatskej 13, Bratislava
  • každoročné kongresy organizované na Slovensku
  • od roku 2011 Know hau Veterinárna klinika Trnávka