MVDr. Anabela Vančová

MVDr. Anabela Vančová

Doktor veterinárnej medicíny


Vzdelanie:


  • absolventka Fakulty veterinárnej medicíny Univerzity sv. Štefana v Budapešti
  • členka Komory veterinárnych lekárov SR
  • počas štúdia absolvovala viacmesačnú odbornú prax v nemeckom Hannoveri a estónskom Tartu
  • v rokoch 2014-2016 prax vo veterinárnej ambulancii Ahavet, Bratislava
  • od roku 2014 prax vo veterinárnej ambulancii Ačkovet na Karpatskej 13, Bratislava
  • od roku 2016 prax na veterinárnej klinike Know hau, Bratislava
  • zúčastňuje sa na domácich a medzinárodných kongresoch zameraných na internú medicínu, medicínu malých cicavcov, cytológiu a sonografiu