Pravidlá použitia cookies

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Aký je obsah cookies?

Na webovej stránke knowhau.sk sa môžete stretnúť s dočasnými a trvalými súbormi cookies.

Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa len vtedy, keď si prezerá webovú stránku. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi nami a vašim počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie, alebo počítač a tiež rôzne identifikátory, ktoré sa používajú pre bezpečné spojenie). Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané.

Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom. Využívajú sa napríklad na identifikáciu používaného jazyka, alebo na predvyplnenie formulára. Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu a personalizovanej komunikácie s používateľom.

Aké sú výhody používania cookies?

Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera. Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené. Vďaka súborom cookies sme schopní neustále zlepšovať a zdokonaľovať nielen našu webovú stránku, ale aj služby a ponuky, ktoré poskytujeme.

Ako dlho uchovávame súbory?

Každý súbor cookies má nastavenú dobu, resp. dĺžku funkčnosti podľa toho, na aký účel je daný súbor používaný. Z tohto dôvodu sa na dĺžku použitia alebo dobu uloženia primerane použijú doby uvedené na tejto stránke.

Aké sú možnosti nastavenia a odstránenia cookies?

Na webovej stránke knowhau.sk sa môžete stretnúť len s tzv. nevyhnutnými súbormi cookies.

Cookies nevyhnutne nutné k fungovaniu webovej stránky

Nevyhnutné cookies sú také, bez ktorých nie je možné prehliadať našu webovú stránku a služby s nimi spojené štandardným spôsobom (teda v súlade s očakávaniami návštevníka). Tieto cookies sú nevyhnutné buď na technické uloženie, prístup výhradne na účely výkonu prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ide o cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme vám vedeli poskytnúť službu informačnej spoločnosti, o ktorú žiadate. Tieto cookies zabezpečujú primeranú úroveň bezpečnosti. Používanie nevyhnutných cookies je možné bez vášho súhlasu. Nevyhnutné cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.

Názov cookie: qtrans_front_language
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Zápis identifikátora práve zobrazenej jazykovej mutácie. Do cookie sa zapisuje len hodnota skratky „SK“. Slúži to na to, aby sa návštevníkovi webovej stránky korektne zobrazoval jej obsah vo zvolenom jazyku.
Platnosť: 12 mesiacov

Sociálne siete

Odporúčame vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Nami zverejnené informácie vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov na sociálnych sieťach. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že vaše osobné údaje sú primárne spracúvané poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook, Youtube, Instagram…) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.